Tobias Maretti Vest
Født
29. januar 2003 i Fredericia Sygehus

Bopæl
Fredericia

Forældre
Tine og Daniel

Søskende
Kevin, Stefan og William

Hobby
?

Daginstitution
Skolen
Familien Maretti Vest  | maretti-vest@live.dk